మనవి

43 భాగాలుగా వ్రాసిన 33_Grade అనే చిన్న నవల ని ఇక్కడ ప్రొటెక్ట్ చేశాను. http://www.sukatha.com అనే వెబ్ పత్రిక లో ఇది ధారావాహికగా ప్రచురింపబడనుంది. ఇక్కడ చదవటం మిస్ అయిన వాళ్ళు సుకథ లో చూడొచ్చు. ప్రచురణ వివరాలు ఇక్కడ అందచేస్తాను. ధన్యవాదాలు.

Create your website at WordPress.com
Get started