Design a site like this with WordPress.com
Get started

Blog

ఎగిరే బాటరీ

అర్ధరాత్రి బాగా చలి అనిపించినప్పుడు, బెడ్ పక్కనే ఉన్న రిమోట్ తో సరిచేసే ప్రయత్నం చేశాను. ఒకటి రెండు సార్లు రెండో అరచేతితో చరిచాను. “బాటరీలు డ్రై అయిపోయినట్లు ఉన్నాయి. ‘వారం నుండి చెబుతూనే ఉన్నా..’ 1.30 గెగాహెడ్స్ మీద ప్రత్యక రేడియో ప్రసారాలు మొదలయ్యాయి. చాకచక్యం గా పక్కకి తిరిగి పడుకుని దుప్పటి కప్పుకున్నాను. ఉదయాన్నే వాష్ రూమ్ కి వెళ్ళినప్పుడు, ట్రిపుల్ A సైజు బాటరీలు ఇంట్లోనే ఎక్కడో ఉన్నట్లు స్పురించింది. బెడ్ రూమ్…

SHEAR WALL TECHNOLOGY

చిన్నతనం లో సత్తు రేకు తో రివెటింగ్ చేసి జాయింట్స్ మీద తారు పూసిన బెందెలు ఉండేవి. చెరువుల నుండి కావిళ్లలో నీళ్ళు తెచ్చుకోటానికి అనుకూలంగా ఉండేవి. బరువు తక్కువ. తర్వాత తర్వాత ఒకే రేకుతో పోతపోసిన/ లేత్ వర్క్ చేసిన బిందెలు మార్కెట్ లోకి వచ్చేశాయి. ఎక్కడా జాయింట్ అనేది ఉండదు. ఇంటి, నిర్మాణం లో చాలా మెటేరియల్ వాడుతుంటాం పునాది కోసం గాళ్ళు తీసి నల్ల రాళ్ళు పేర్చి సున్నం/సిమెంట్ తో పాక్ చేసి…

ఆత్మ బంధువులు

ఈ రోజు మా వెంకట్రామయ్య & గురవమ్మ వచ్చారు. ఎటూ వెళ్లకుండా ఇంట్లో నే ఉండటానికి ఇదొక కారణం. న్యూస్ పేపర్ లో చుట్టిన డబ్బు ‘ఎనబైవేలు’ తీసి ఇచ్చాడు. పొలం పనులు కోసం పెట్టుబడి కి తీసుకున్నవి, ఎప్పుడూ ఏడాది దాటి ఉంచుకోలేదు. మొట్ట మొదటి సారి మూడేళ్లు తర్వాత ఈ రోజు తీసుకొచ్చాడు. ఖాతా బుక్ app లో చూశాను. లక్షా డెబ్బై అయిదువేలు మూడు సార్లుగా సర్దుబాటు చేసినట్లు, దానిలో లక్ష వరకు…

పులిహోర

మహానాడు కి వచ్చిన జనం పలచగా ఉన్నచోట/ ఖాళీ కుర్చీల ఫోటోలు తీసుకుని, తనకి కావల్సిన స్టఫ్ సేకరించుకుని బైక్ మీద తన ఊరు బయలుదేరాడు రాకేశ్.. ఏడు దాటింది. చీకటి ముసురుకుంటూ ఉంది. వెన్నెల వెలుగు రాబోతుంది. మరో ఆరు కిలోమీటర్లు ప్రయాణం ఉండగా పాలేరు బ్రిడ్జ్ మీద మలుపులో ఒక అమ్మాయి అనుమానాస్పదంగా తచ్చట్లాడటం గమనించాడు. కొద్ది దూరం ముందుకి వెళ్ళి తిరిగి వెనక్కి వచ్చాడు. బండి ఒక పక్క పార్క్ చేసి తానూ…

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

About Me

66 మోడల్. నివాసం ప్రకాశం, AP. సివిల్ ఇంజినీర్, ఉద్యోగం. గుడికి బడికి మధ్యలో ఒక ప్రశాంతమయిన ‘శ్రీనివాసం’ లో ఉంటాను. ముగ్గురు పిల్లలు. మరో నలుగురు గ్రాండ్స్. శ్రీమతి పేరు రమ. అంతే మరేమీ లేదు.

Subscribe to My Blog

Get new content delivered directly to your inbox.