తోటకూర

గోంగూర, మెంతి కూర మీద నాకు మంచి పట్టుంది. క్లోస్, మిడిల్, లాంగ్, జూమ్ ఏ షాట్ అయినా సరే ఇట్టే గుర్తు పట్టగలను. నా మీద కోపం ఉన్నప్పుడు మిగతా వాటిలో ఎదో కూర రెండు కట్టలు బేరం ఆడి తెమ్మని పురమాయిస్తుంది మా గుండమ్మ.”నీకు తెలుసుగా నేను ఆకు కూరలని గుర్తు పట్టలేను.” వీలయినంత బేలమొహం పెడతాను.”అదేం కుదరదు. పాలకూర, తీసుకొని, చుక్కాకు కూర, తెల్ల తోటకూర కట్ట, మెంతి కూర తీసుకు రండి. మెంతికూరకి డబ్బులు ఇచ్చేరు. కొసరు కింద అడగండి”

ISRO చంద్రయాన్ ప్రాజెక్ట్, పంచర్ల కొట్టు అప్పారావుకు అప్పగించినట్లు గాను, సివిల్స్ ఇంటర్వ్యూ కి వెళ్ళేవాడిలాగా ను ఉంటుంది నా పరిస్థితి. “దీనికి ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏమయినా ఉన్నాయా?”

“ఉన్నాయి. సాయంత్రం బంగారం కొట్టు కి వెళదాం” వెనక భూత రాక్షసి ముందు సుడిగుండం లాటి స్థితి. జీవితం నిర్వికారం గా నిర్విస్గఫ్స్ఫ్డ్. (ఎదో ఒకటి లెండి. అసలే సమస్యల లో ఉంటే అచ్చు తప్పులు గొడవ ఒకటి) అనిపిస్తుంటుంది. ధైర్యం గా గుండె చిక్కబట్టుకుని మార్కెట్ కి వెళ్తానా.! అక్కడ మనలాగే ఉండే తోడు కోసం ఆశగా చూస్తా..

మెడలో దండ, పసుపు కుంకుమ చల్లి నాలుగు కాళ్లతో నా రేంజ్ ఉన్న జీవిని లాక్కెలుతూ ఉంటారు. కాస్త అటు ఇటుగా దాని కళ్లలో అదే ఫీలింగ్. క్రైసిస్ మేనేజ్మెంట్ క్లాసులో నిద్ర పోకుండా విని నోట్ చేసుకున్న పాయింట్లని రివైజ్ చేసుకుని .. చివరికిఆకు కూరలు అమ్మే మాంచి పెద్దావిడని చూసుకుని అక్కడ కి సోయ లో లేకుండా తూలుకుంటూ, వెళ్లిపోతా.. “అక్కా.. ఇది మోటుమాల తోటకూరేగా? ఎట్లా ఇస్తున్నావు.” ఆమె నన్ను జాలిగా చూసి “అది పొన్నగంటి కూర.. అసలు మనకేం కావాలి? తమ్ముడూ”అంటుంది. నాలుగడుగులు వెనక్కి జరిగి దడేలు మని వంగి ఆవిడ కాళ్ళు పట్టుకుని విజయం చేత ఆశీర్వదించబడి ఇంటికి తిరిగివస్తుంటాను.

(బంగారం కొట్టు కంటే ఇదే మంచిదని చెప్పబడి ఉన్నది.) మిద్దె మీద కుండీల్లో కాయకూరలు పెంచడం మొదలెట్టాక కొత్త సమస్యలు వచ్చి పడ్డాయి. ఇక్కడ పెద్దమ్మ లు, పాదాభివందనాలు లేవు. పాయింట్ బ్లాక్ రేంజి లో లోడెడ్ గన్ నుదురుకి ఆనించి లేడి డాన్ లాగా “ఇదేం కూర?” అని అడిగింది ఈవిడ. “హి హి హి ఇది ఆకు కూర. పప్పు వండుకుని తింటే ఆసమ్…” “ఈ టీట్నీలు వద్దు. చెబుతావా? సాయంత్రం బంగారం కొట్టు లో తేల్చుకుందామా?” అంది. “ఈ దొర్జన్యం ఏంటి? ఒంటరి సంసారి మీద. కాస్త టైం ఇవ్వు.” “హలొ గూగుల్ (హే కృష్ణా..ముకుందా) వాటీజ్ దిస్ అయ్యా.. వాటీజ్ థిస్?” సమాధానం వచ్చింది క్షణాల్లో.. నోరు తిరగని పదం. ఇప్పుడీ పదం నేర్చుకోవడం అయ్యే పని కాదు కానీ, ఆప్షన్ బి తప్పదు. సాయంత్రం ప్రోగ్రాం లాక్ అయిపోయింది. తూ.. తోటకూర జీవితం.

Published by Sreenivasarao Sunkara

Civil Engineer, Writer, and now a Grand father

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: