మట్టి గాజులు

అపర్ణ అటో దిగి ఫోన్ మాట్లాడుతూ…. ఎనిమిది అంతస్తుల అపార్ట్ మెంట్ ప్లాట్ లోకి వెళ్తూ ఉంటే, రోడ్డు మీద ‘తోపుడు బండి’ మీద మట్టిగాజులు అమ్ముతూ ఒక పదిహేను పదహారేళ్ళ పిల్ల కనిపించింది. ఒక్క క్షణం ఫోన్ మాట్లాడటం ఆపి రంగు రంగుల డిజైన్ గాజులు చూస్తుంటే… “ఇవి కొత్త గా వచ్చాయి అక్కా.. తళుకుల గాజులు నీకు బాగుంటాయి.” అంది ఆ అమ్మాయి. అపర్ణ ‘అక్కా’ అన్న ఆ పిల్లవయిపు.. తరువాత బండి మీద గాజుల వైపు చూసింది. గాజులు నిజంగానే బాగున్నాయి.Continue reading “మట్టి గాజులు”

మనెమ్మ ఇక రాదు.

ఉదయం పూట .. అదీ వర్కింగ్ డే ఏ ఇల్లాలికయినా కురుక్షేత్రమే..కాలింగ్ బెల్ మోగింది. పొయ్యిమీద కుక్కర్ ఉంచి హల్లో కి వచ్చి తలుపు తీసింది మీనాక్షీ. బయట ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు ఆటో వాలా అని తెలుస్తుంది. ఖాకీ షర్ట్ వేసుకుని ఉన్నాడు. “ఏమిటి?” అడిగింది విసుగ్గా. “మీ పనావిడ మనెమ్మ మా ఆవిడ” మీనాక్షీ కి కోపం నషాలానికి అంటింది.మూడు రోజుల నుండి చెప్పా పెట్టకుండా పని లోకి రావటం మానేసింది. ఒక ఫోన్Continue reading “మనెమ్మ ఇక రాదు.”

Create your website with WordPress.com
Get started