చిన్నిల్లు

చిన్నిల్లు అంటే భాగ్యరాజా చెప్పింది కాదు.

288 చదరపు అడుగుల్లో బీదవాడికి సరిపడే చిన్న ఇల్లు ప్లాన్.

రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒకటిన్నర సెంట్లు స్థలం లో 288 చదరపు అడుగుల్లో ఒక నమూనా ఇల్లు అక్కడక్కడా నిర్మించింది. యు ట్యూబు లో వీడియొ ల కింద అనేక అసంతృప్తి కామెంట్లు చూశాను. చివర్లో mm కొలతలతో రెండు తూర్పు వాకిలీ మరియు పడమర వాకిలి తో ప్లాన్లు గీసి ఇక్కడ ఉంచాను. ఇవి కోతమందికి నచ్చే అవకాశం ఉంది.

Published by Sreenivasarao Sunkara

Civil Engineer, Writer, and now a Grand father

2 thoughts on “చిన్నిల్లు

  1. ఇదిఏ facing ఇల్లు సర్ రోడ్ ఏ దిక్కు లో ఉంది. మేము బెంగళూర్ లో 15/40 600 sq. feet లో ఈస్ట్ రోడ్ ఇల్లు ప్లాన్ చేస్తున్నాము

    Like

    1. మీకు మంచి లింక్ ఇస్తాను. నేను ఇక్కడ ఉంచిన plans AP స్టేట్ లో ఫ్రబుత్వము ఇవ్వనున్న స్థలలో కట్టుకోటానికి గీశాను.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website at WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: