పెరటి కూర

“కూర బాగుందా?” అని వంటింట్లో నుండి రెండో సారి ప్రశ్న వస్తే ‘అద్బుతం‘ అని చెప్పాలి వివేకవంతులు ఎవరయినా సరే.

శ్రావణ మాసం మొత్తం లో తనకోసం ఏమీ కొనలేక పోయారనుకోండి. ఇంకా రెండు మూడు డైలాగుల స్లాట్ ఉంటుంది.మీకు. “మన కుండీ ల్లో పెంచిన కాయ కూరల రుచే వేరు. అమృతం అనుకో. బజార్లో # ఆర్గానిక్ అని అమ్ముతారు కానీ అంత కరెక్టు కాదు. మనం పెంచుకున్న కూరల రుచే కాదు ఆరోగ్యం కూడా..” అని చెప్పారనుకోండి.

శ్రావణ శుక్రవారం కనీసం ‘కాసు’ బంగారం కొనివ్వలేదని దాగి ఉన్న అసంతృప్తి కూడా కరిగే ఛాన్స్ లు పుష్కలం గా ఉన్నాయి.

ఉదయాన్నే లేచి దొండ తీగ వెతికి, దొండ కాయల్ని, రెండు దోస కాయలని, మిద్దె మీది కుండీల నుండి పొన్నగంటి కూర ని కోసుకొచ్చాను. “ఆఫీస్ కి వెళ్ళాలి. లంచ్ బాక్స్ తీసుకెళ్తాను” అని చెప్పా. అరగంట లో దోసెల్లోకి దొండకాయల చట్నీ.. కారేజి కి పొన్నగంటి ఆకు కూర పెసరపప్పు తో కలిపి ఫ్రై చేసి పెట్టింది.

#ఉపసంహారం: మద్యాహ్నం భోజనం చేస్తూ, శోబన్ బాబు సినిమా గుర్తు చేసుకుని ఇంటికి ఫోన్ చేశా ” అబ్బ పొన్నగంటి ఆకు కూర రుచి ఉంది చూశావూ.. అద్బుతం అనుకో…

నా మాట పూర్తి కాక ముందే “ఆవేశం లో మెసేజ్ లు చూసుకోలేదేమో కానీ, మీరు హైదరాబాదు వెళ్ళిన వారం లో సాయి (మా అబ్బాయి) నేను కలిసి మీ కార్డు తీసుకుని గోల్డ్ షాప్ కి వెళ్ళి వచ్చాం” అంది.

దిసీజ్.. ..వెరీ దారుణం అద్యక్షా…

Published by Sreenivasarao Sunkara

Civil Engineer, Writer, and now a Grand father

One thought on “పెరటి కూర

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: