2015 లో మగాళ్ల ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్

అదేం ఖర్మో కానీ
ఎవడినయినా అడుగు.. అందరూ చెప్పేమాట.
కట్టుకున్న దాన్ని సుఖపెట్టు — అనే మాట
సాధ్యమా? ఆహా సాధ్యమా? అని…..
ఉదాహరణకి ఈ కింద ప్రశ్నలు, మార్కులు చూడండి. 
ఇంట్లో సాయం 
మంచం మీద దుప్పట్లు సర్దుతాం . (+1 మార్కు )
మాచింగు దిండు గలీబులు మార్చడం మరుస్తాం (-10 మార్కులు)
దుప్పటి పరుపు అంచులు వద్ద సర్దటం బద్దకిస్తాం (-3)
ఆమెకి కావాల్సినవి తేటానికి బజారుకి వెళ్తాము (+5)
అదీ వర్షం లో (+8)
అలవాటయిన క్వార్టర్ తెచ్చుకుంటాం (-20)..

గెస్ట్ లు /స్నేహితులు 
ఆదివారం మిత్రులు పలకరించడానికి వస్తారు (0)
కర్టెన్స్ ని, సోఫాని, గోడమీద పెయింటింగ్ ని పొగుడుతారు (+9)
‘టీ తెస్తాను కూర్చోండి అన్నయ్యా’ అనగానే దేభ్యం ముఖం వేసుకుని కూర్చుంటారు (-8)
‘పింజారి వెధవలకి ఆ బిస్కెట్ ముక్కలు కూడా ప్లేట్లో పెట్టి ఇవ్వు’ వంటగదిలో మనం భయంగా సలహా ఇస్తాం (-15)
కాలేజీలో మన సాహసాలు గుర్తు చేస్తారు (+1)
సరోజ పాస్ కావటానికి మనమే కారణం అని చెబుతారు (-24)

బంధువులు 
అత్తగారి తరఫు వాళ్ళు అర్ధరాత్రి వస్తారు (+5)
మనమే చలిలో స్టేషన్ కి వెళ్ళి తీసుకొస్తాం (+12)
మధ్యాన్నం భోజనానికి మంచి హోటల్ నుండి రొయ్యల కూర పార్సిల్ తెస్తాము (+18)
మరదలి తో దబ్బపండు లాగా ఉన్నావు అంటాం  (-38)
మన బంధువులు వస్తారు (-7)
టిఫిను చేసి వస్తారు, ఏదో ఆఫీసులో పని ఉంది చూసుకుని సాయంత్రం వెళతాం అంటారు (0)
ఇంటి వద్ద నుండి రావాల్సిన పొలం కవులు డబ్బులు తీసుకొస్తారు (+12)
మధ్యాహ్నం పప్పు, జాడీ పచ్చడి తో భోజనం చేస్తారు (-32)..

సాహసాలు 
రాత్రి పూట హల్లో చప్పుడు కి లేచి వెళ్ళి చూస్తాం (+5)
కాలెండర్ ఊగటం వల్ల అని తేలుస్తాం (0)
లేదు మరేదో జరిగింది అని కనిపెడతాం (+5)
రోకలి బండతో ఒకటి ఇస్తాం (+10)
ఆమె పెంపుడు కుక్కని తెలుసుకుంటాం (-20)..
సామాజిక పనులు 
పార్టీకి వెళ్లినప్పుడు పూర్తిగా తన పక్కనే ఉంటాం (+1)
కొద్దిసేపు ఉండి, పాత మిత్రులని కలిసి గప్ అండ్ గాస్ కొడతాం (-5)
వాళ్ళలో కనకం ఉంటుంది (-10)
కనకం ఫోన్ నెంబరు తీసుకుంటాం (-30)
ఆమె ఇంకా ఒంటరిగానే ఉన్నట్టు తెలుసుకుంటాం  (-80)..
ఆమె పుట్టినరోజు 
సాయంత్రం భోజనానికి తీసుకెళ్తాము (+5)
మందు మాట ఉండని రెస్టారెంట్ అది (+3)
క్రికెట్ మ్యాచ్ వచ్చే టి‌.వి ఉంటుంది (-3)
వీలయినంత ఎక్కువ సేపు తింటూ ఉంటాం (-4)
మీ ఫేవరేట్ ప్లేయర్ సిక్స్ కొట్టినప్పుడు పెద్దగా అరుస్తాం ఆటలో లీనమయిపోతాం (-18)…
సినిమా కి వెళ్ళిన రోజు 
ఆమెని సినిమాకి తీసుకెళ్తాం (+3)
ఆమెకి ఇష్టమయిన సినిమా (+5)
మనకు అసలు నచ్చనిది (+8)
ఒకవేళ మనకి ఇష్టమయిన సినిమా అనుకోండి (-5)
హీరోయిన్ కొంచెం విశాలంగా ఉందనుకోండి (-13)
అబ్బే డ్రస్ డిజైనర్ బలహీనం, పైగా హీరోయిన్ కడు బీదది అని చెప్పామనుకోండి (-26).
మన ఆకారం 
గమనించగలిగిన బొజ్జ కూడపెట్టామనుకోండి (-15)
గమనించి, వ్యాయామం గట్రా మొదలెట్టామను కోండి (+10)
బొజ్జ కి ఉటంగా బాగి ఫాంటు, బాగి హవాయి చొక్కా లు వేశామనుకోండి (-30)
నోటి దూల కొంది .. నీకు పొట్ట ఉంది అన్నామనుకోండి (-100) ….
లావు ప్రశ్న 
నేను లావుగా ఉన్నానా ? అని ఆమె అడిగితే (-5)
అవును మనమేమీ చెప్పక పోయినా మార్కులు తగ్గుతాయి. నిబంధనలు అలా ఉంటాయి.
సమాధానానికి తటపటాయించేటప్పుడు (-10)
మనం ధైర్యంగా “ఏ భాగం లో ” అన్నామా? ఆహా అన్నామా? (-74)
మరే సమాధానం అయినా సరే (-38)..
కమ్యూనికేషన్ 
ఆమె మనతో మాట్లాడదలుచుకున్నప్పుడు శ్రద్ధగా వింటూ ఉంటే (+3)
అరగంట మించి విని, వింటున్నట్టు కనిపించడం కూడా చేస్తే (+50)
మొహం లో విసుగు లేకుండా, టి‌వి/ మొబైల్ చూడకుండా వింటుంటే (+500)
మనం కళ్ళు తెరిచి నిద్ర పోతున్నాం అని ఆమె కనిపెట్టింది (-1101)
ఇప్పుడు పేపరు మొత్తం కూడుకుని మార్కులు చూసుకుందాం .
xxxx అది మనకు మిగిలింది. 
ఈ లెక్కన మగాడు పరీక్ష ఎప్పుడు పాసవ్వాలి.???
***
కనుక మిత్రులారా వైను గోపాల, వారి సన్నిధిలో జరగనున్న 
N E W Y E A R P A R T Y 
కి వచ్చి శక్తి వంచన లేకుండా పాల్గొని ‘తీర్ధ’ & ‘ప్రసాదాల’ తో
2 0 1 6
కి స్వాగతం పలక ప్రార్ధన.(-111)

Published by Sreenivasarao Sunkara

Civil Engineer, Writer, and now a Grand father

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: