పెద్దరికం అంటే ఇస్త్రీ చొక్కాలు, ఇనప వాచ్చీలెనా ?

మా ఊర్లో ఉన్న పెద్ద కళ్యాణ మండపం లలో అదొకటి.
ఆటొ లో అక్కడికి చేరే సరికి దాదాపుగా మా (ఆఫీసు) బ్యాచ్ అందరూ దిగారు.తెలిసిన వాళ్ళ పెళ్లి. బ్రతికున్నప్పుడు మాతో పాటు పని చేసిన ఒక కొలీగ్ కుమార్తె పెళ్లి.ఒకరి నొకరు పలకరించు కున్నాం.రంగుల దీపాల అలంకరణ ని, పక్కనే ఉన్న ఖాళీస్థలం లో చక్కటి కార్పెట్స్ వేసి ఏర్పాటు చేసిన బఫే విందుని దాటి కళ్యాణ వేదిక వద్దకి వెళ్ళాం.పెళ్లి కూతురు అన్న విజయ్ వచ్చి వినయంగా నమస్కరించి “బాగున్నారా అంకుల్. ఆంటీ ఎలా ఉన్నారు? చెల్లెలు ఏమి చదువుతుంది “ అంటూ పలకరించాడు.సమాదానం చెప్పి అందరం కబుర్లలో పడ్డాం.విజయ్ సీనియర్ ఇంటర్ పూర్తి అయ్యి పరీక్షలు వ్రాసిన మూడు నాలుగు రోజులకి తండ్రి సేరిబ్రల్ హెమరేజ్ తో చని పోయాడు.
మంచి మార్కులు వచ్చినా లోకల్ B గ్రేడ్ కాలేజీ లో ఇంజనీరింగ్ చదివాడు…తల్లి స్వంత ఇంటి లో కొంత బాగాన్ని రెంట్ కి ఇచ్చి బర్త పెన్షన్ తో గుట్టుగా కాపురం లాక్కొచ్చింది. కుమార్తెని చదివించింది.పిల్లాడి ని కోజీకోడ్ NIT లో ఎం.టెక్ చదివించింది. విజయ్ ఒక మంచి ఉద్యోగం సంపాదించాడు.రెండు మూడేళ్లు తర్వాత చెల్లెలి పెళ్లి చేస్తున్నాను రమ్మని అందరికీ ఇంటింటికి వచ్చి పిలిచాడు. మా కొలీగ్ తో మాకు బందం తెగిపోయి 10 ఏండ్లు దాటింది. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ పెళ్లి లో అతన్ని గుర్తు తెచ్చుకున్నాం.చూడ చక్కగా ఉన్న నూతన వధువు –వరుడి ని అక్షితలతో ఆశీర్వదించి అందరం బోజనాల వద్ద పొగయ్యాం.పల్లె నుండి వచ్చిన జనం తో బఫే వద్ద కొంచెం రద్దీగా ఉంది. విజయ్ అందరినీ పలకరిస్తూ, అటు పెళ్ళిని ఇటు అతిదులని బాలన్స్ చేస్తున్నాడు.మేము ఇస్త్రీ బట్టలు నలగకుండా జాగర్తగా , హుందాగా బోజనం చేస్తున్నప్పుడు మావాళ్లు డజన్ల కొద్ది లోపాలు కనిపెట్టేశారు.పెళ్లి కొడుక్కి కొంచెం జుట్టు తక్కువ, పెద్ద గా రాబడి ఉన్న ఉద్యోగం కాదు. వంకాయ కూర రుచిగా లేదు, సాంబారు మరి పలచగా ఉంది. కేరెట్ హల్వా గిన్నెతో ఇచ్చిన స్పూన్ క్వాలిటీ తక్కువగా ఉంది .. మొదలయినవి.ఈ లోగా విజయ్ తన తల్లి తో పాటు బోజనాల వద్దకి వచ్చి మరో సారి అందరిని పలకరిస్తున్నాడు.మాకు పక్కనే ఒక ప్లాస్టిక్ కుర్చీ లో కూర్చుని మరో దాని మీద ప్లేట్ ఉంచుకుని సాంబారు అన్నం లో అరచేయి మొత్తాన్ని ముంచుకుని తింటున్న మనిషి ఒకాయన, విజయ్ ని పిలిచాడు.“ఒరేయ్ అబ్బాయ్. నువ్వు గట్టొడివిరా.. మీ అయ్య ఉన్నా ఇంత బాగా పిల్ల పెళ్లి చేసేవాడు కాదు” అన్నాడు పెద్దగా.ఆ మాట మేమందరం విన్నాం. అది నిజమని మాకు తెలుసు.పొద్దుటే వాష్ రూమ్ లో వదిలేసే వాటి గురించి ఆసక్తి గా మాట్లాడుకున్న మేము
ఈ మాత్రం ప్రశంస ఎందుకు చేయలేక పోయాం. ??పెద్దరికం అంటే ఇస్త్రీ చొక్కాలు, ఇనప వాచ్చీలెనా ?

Published by Sreenivasarao Sunkara

Civil Engineer, Writer, and now a Grand father

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: